image_pdfimage_print

Stichting Centrum Bijzondere Tandheelkunde Monster is gevestigd op het terrein van Het Westerhonk in Monster, hetgeen een onderdeel is van zorgcentrum `s Heeren Loo.

Omdat we nauw samenwerken met de artsen, agogen en andere disciplines, kunt u ons vinden bij de poli van Het Westerhonk.

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde is rolstoeltoegankelijk en ook de tandheelkundige apparatuur is afgestemd op de doelgroep. De behandelkamer is voorzien van een tillift en de stoel kan aangepast worden met een vacuümmatras.

De preventie is een belangrijk onderdeel van onze zorg. Daartoe worden cursussen gegeven aan de groepsleiding van wooneenheden of in de thuissituatie aan ouders.

Voor sedatie en narcose werken wij op ons centrum samen met Anesthesie Service Nederland.

Ons cliëntenbestand bestaat voornamelijk uit mensen met een verstandelijke (meervoudige) beperking, afkomstig uit de wijde omgeving. Het bevat zowel cliënten die thuis wonen bij hun ouders, als cliënten van verschillende instellingen waar geen eigen tandheelkundige voorziening is.

Daarnaast bieden wij hulp aan moeilijk behandelbare kinderen.

Een laatste groep is de kwetsbare ouderen. Voordat hulp wordt gezocht bij een instelling is er soms al langere tijd sprake van (onbedoelde) verwaarlozing in de thuissituatie. Indien de familie dit tijdig signaleert kan zij voor tandheelkundige hulp bij CBT Zuid-Holland terecht.

Voor nieuwe patiënten hebben wij momenteel een wachtlijst van enkele maanden. Vraag er naar als u contact legt met onze praktijk!

Mensen met extreme angst voor de tandarts kunnen na verwijzing van de eigen tandarts contact opnemen met onze praktijk in Leiderdorp.