image_pdfimage_print

Zorgverzekeringswet (ZVW)

De tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed uit de basisverzekering met uitzondering van kronen, bruggen, implantaten en orthodontie. Voor voornoemde verrichtingen is er een aanvullende verzekering af te sluiten bij de zorgverzekering, die deze gedeeltelijk vergoedt.

Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen zich voor de tandheelkunde aanvullend verzekeren bij hun zorgverzekering. Er is een eigen bijdrage, afhankelijk van de zorgverzekering die u kiest.

Voor extreem angstige volwassenen is het mogelijk een machtiging aan te vragen voor de extra kosten die gemaakt worden. Veelal is deze machtiging tijdelijk.

Voor mensen met een verstandelijke beperking die geen tandheelkunde vergoed krijgen vanuit de WLZ, zowel kind als volwassen, kan door CBT Zuid-Holland een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekering, waardoor alle kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering via onderstaand tarief.

Het 5-minutentarief X831 van CBT Zuid-Holland bedraagt € 23,05.

Het tarief voor een kleine röntgenfoto (X10) is € 17,28.

Het tarief voor de verrichtingen wordt jaarlijks vastgesteld door de Nza en zodoende voor alle tandartsen in Nederland gelijk. Op de website www.allesoverhetgebit.nl staan de tarieven voor elke verrichting met de daarbij behorende code.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Cliënten van een WLZ-instelling met indicatie ‘behandeling’ kunnen de tandheelkundige zorg volledig vergoed krijgen vanuit de WLZ. Het betreft verpleeghuizen en bepaalde instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.