image_pdfimage_print

Zorgverzekeringswet (ZVW)

De Bijzondere Tandheelkunde declareert anders dan de gewone tandarts. Niet de verrichtingen worden gedeclareerd, maar alleen de tijd. Zowel de tijd aan de stoel, als ook de tijd voor verslaglegging, machtigingsaanvraag, etc.

De overheid heeft hiervoor een 5-minutentarief vastgesteld, die door CBT Zuid-Holland bij uw verzekering wordt gedeclareerd ten laste van de basisverzekering. Vanaf 18 jaar heeft u een eigen risico van € 385,- per jaar.

Voor angstpatiënten geldt een uitzondering. Zij krijgen ook een nota van de gewone tandartsverrichtingen, die van het tijdstarief wordt afgetrokken. Dus een deel gaat naar de basisverzekering en een deel naar de patiënt voor de kosten van de gedane verrichtingen. Angstpatiënten kunnen zich aanvullend verzekeren voor de verrichtingen van de tandarts. De tijd die nodig is, wordt vergoed vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage van € 385,- per kalenderjaar.

 

Het 5-minutentarief X831 van CBT Zuid-Holland bedraagt € 24,81 (per uur € 297,72).

Het tarief voor een kleine röntgenfoto (X10) is € 18,62.

Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Nza.

 

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Patiënten van een WLZ-instelling met indicatie ‘behandeling’ kunnen de tandheelkundige zorg volledig vergoed krijgen vanuit de WLZ. Het betreft verpleeghuizen en bepaalde instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.